Tác giả: Ly Van Loi (Loi Ly Van)

Trang chủ / Ly Van Loi
Tiến trình của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mekong
Project

Tiến trình của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mekong

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mê Kông (MNHM) lần đầu tiên được công bố trong Kế hoạch Hành động của Ủy ban hợp tác KH&CN Việt Nam (JCM) 2013-2015 (4. Khoa học Bảo tồn, phần 4.5), và được cập nhật bằng Thư đề nghị (LoI) ký ngày 23 Tháng 5 năm 2016, do bốn...

Ký kết đào tạo sinh viên thực hành ngắn hạn
Project

Ký kết đào tạo sinh viên thực hành ngắn hạn

Tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên (HSSV) các trường cao đẳng và đại học trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có cơ hội được tiếp cận với môi trường làm việc chuyên sâu; thông qua các hoạt động thực tế như Tham gia thực tập từ khảo sát môi trường tự nhiên...

Thành lập Công ty cổ phần MCF Việt Nam
Project

Thành lập Công ty cổ phần MCF Việt Nam

I. Giới thiệu về công ty Công ty Cổ phần MCF Việt Nam được thành lập vào ngày 20/02/2021, là công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phát triển nông nghiệp, tư vấn về nông học, khoa học về khí hậu và biến đổi khí hậu, cung cấp dịch vụ nghiên cứu, khảo...