Tiến sĩ Hồ Lê Khoa

Tiến sĩ Hồ Lê Khoa

Thành viên Hội đồng Giám sát

Tiến sĩ Hồ Lê Khoa là người sáng lập Abaki, một công ty phần mềm có trụ sở tại Úc cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin cho các Dịch vụ Y tế. Ông từng nhận học bổng kế hoạch Colombo và có bằng cử nhân và tiến sĩ về kỹ thuật cơ khí tại Đại học Monash. Ông là thành viên của Hiệp hội Khuyến học Úc – Việt Nam và Những người bạn của Giáo dục Việt Nam. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong công nghiệp, làm việc trong lĩnh vực máy tính cho Telecom Australia và Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học liên bang.