Giới thiệu

Trang chủ / Giới thiệu

QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN ĐBSCL

Quỹ Bảo tồn Mekong – MCF

Quỹ hỗ trợ Nghiên cứu & Bảo tồn Mekong (MCF) được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 567/QĐ/BNV ngày 24 tháng 07 năm 2019. MCF đặt mục tiêu hoạt động chính vào nghiên cứu và hỗ trợ giải quyết các vấn đề về Sinh kế, Giáo dục, Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên để góp phần thúc đẩy phát triển bền vững vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Đến nay, MCF đã thực hiện nhiều dự án thuộc các lĩnh vực nêu trên và thông qua đó đã tạo được mạng lưới rộng lớn với nhiều đối tác trong và ngoài nước.

HỘI ĐỒNG MCF

HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT

Tiến sĩ David Wilmoth

Tiến sĩ David Wilmoth

Chủ tịch Hội đồng Giám sát

Tiến sĩ David Wilmoth tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Sydney và Tiến sĩ tại Berkeley. Ông là Giáo sư danh dự tại...

Tiến sĩ Hồ Lê Khoa

Tiến sĩ Hồ Lê Khoa

Thành viên Hội đồng Giám sát

Tiến sĩ Hồ Lê Khoa là người sáng lập Abaki, một công ty phần mềm có trụ sở tại Úc cung cấp các...

THÀNH VIÊN

Ông Nguyễn Hoài Bảo

Ông Nguyễn Hoài Bảo

Ông Nguyễn Hoài Bảo là giảng viên bộ môn điểu học của trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại...

Ông Lý Văn Lợi

Ông Lý Văn Lợi

Ông Lý Văn Lợi là nhà nghiên cứu trẻ tại Bộ môn Quản lý Môi trường, Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên, Đại...

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng hiện đang là Giảng viên chính tại Bộ môn Sinh học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ. Ông có hơn...

PGS.TS Lê Anh Tuấn

PGS.TS Lê Anh Tuấn

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn công tác tại Trường Đại học Cần Thơ từ năm 1982 và hiện đang giữ chức vụ Giảng viên chính...

PGS.TS. Trương Hoàng Đan

PGS.TS. Trương Hoàng Đan

Với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Khoa học Môi trường, Đa dạng sinh học, Khoa học trái...