Giới thiệu

Trang chủ / Giới thiệu

QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN ĐBSCL

Quỹ Bảo tồn Mekong – MCF

Quỹ bảo tồn Mekong (MCF) đã được thành lập để đương đầu với các mối đe dọa và thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nó được đăng ký như một Quỹ xã hội ở Việt Nam, và dựa trên một thế mạnh về xây dựng mạng lưới, tính minh bạch và hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng khoa học.

MCF sẽ phân bổ kinh phí cho các dự án nghiên cứu bảo tồn hệ sinh thái, đa dạng sinh học trong khu vực Mekong thông qua việc huy động vốn và hợp tác với nhiều nhà tài trợ khác nhau.

HỘI ĐỒNG MCF

HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT

Tiến sĩ David Wilmoth

Tiến sĩ David Wilmoth

Chủ tịch Hội đồng Giám sát

Tiến sĩ David Wilmoth tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Sydney và Tiến sĩ tại Berkeley. Ông là Giáo sư danh dự tại...

Tiến sĩ Hồ Lê Khoa

Tiến sĩ Hồ Lê Khoa

Thành viên Hội đồng Giám sát

Tiến sĩ Hồ Lê Khoa là người sáng lập Abaki, một công ty phần mềm có trụ sở tại Úc cung cấp các...

THÀNH VIÊN

Ông Nguyễn Hoài Bảo

Ông Nguyễn Hoài Bảo

Ông Nguyễn Hoài Bảo là giảng viên bộ môn điểu học của trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại...

Ông Lý Văn Lợi

Ông Lý Văn Lợi

Ông Lý Văn Lợi là nhà nghiên cứu trẻ tại Bộ môn Quản lý Môi trường, Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên, Đại...

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng hiện đang là Giảng viên chính tại Bộ môn Sinh học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ. Ông có hơn...

PGS.TS Lê Anh Tuấn

PGS.TS Lê Anh Tuấn

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn công tác tại Trường Đại học Cần Thơ từ năm 1982 và hiện đang giữ chức vụ Giảng viên chính...