Project Category: Bảo tàng

Trang chủ / Bảo tàng
Tiến trình của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mekong
Project

Tiến trình của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mekong

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mê Kông (MNHM) lần đầu tiên được công bố trong Kế hoạch Hành động của Ủy ban hợp tác KH&CN Việt Nam (JCM) 2013-2015 (4. Khoa học Bảo tồn, phần 4.5), và được cập nhật bằng Thư đề nghị (LoI) ký ngày 23 Tháng 5 năm 2016, do bốn...