Tiến sĩ Dương Văn Ni

Trang chủ / Tiến sĩ Dương Văn Ni

Chủ tịch Hội đồng MCF kiêm Giám đốc: Tiến sĩ Dương Văn Ni là Giám đốc Mạng lưới các trường Đại học Đất ngập nước bao gồm 24 trường Đại học trên 7 quốc gia trong khu vực sông MeKong, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hoà An của Đại học Cần Thơ. Là giảng viên khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên của Đại học Cần Thơ, nghiên cứu của Ông tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu ở vùng sông Mekong và xóa đói giảm nghèo.

Liên kết