CẢI THIỆN SINH KẾ

CẢI THIỆN SINH KẾ

Dự án cải thiện sinh kế vùng đệm VQG Tràm Chim. Từ năm 1995, dự án hướng đến các gia đình có thu nhập thấp. Bắt đầu với việc đào tạo kỹ thuật liên quan đến nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất chăn nuôi, kinh doanh nhỏ, thủ công mỹ nghệ và các dịch vụ địa phương. Tiếp theo với các khoản vay nhỏ từ 50-100 USD để thực hiện ứng dụng các kiến ​​thức đã đạt được. Dưới các nguồn tài trợ khác nhau của các Đại sứ quán Anh và Đan Mạch tại Việt Nam, các tổ chức VHI, VNHELP và cá nhân người Úc. Hiện nay, dự án đang được MCF tiếp tục hỗ trợ.